Hjorteoppdrett

Vårt hjorteoppdrett ble startet i 2015. Vi har gjerdet inn ca 65 daa med beiter og gammelt kulturlandskap. Etterhvert som besetningen vokser vil vi legge til ca 35 daa med innmark slik at hjorten disponerer totalt ca 100 daa. Hegnet består både av kuppert skogsterreng og gode grassbeiter. I vinterhalvåret blir dyra fòret med grovfòr samt tilskuddsfòr som sikrer dyra de mineraler og vitaminer de trenger.

 

Hjorteoppdrett er en liten næring i Norge. Totalt ca 90 oppdrett er registrert her i landet.

Markerhjort er medlem av Norsk Hjorteavlsforening, har gjennomgått kurs i hjorteoppdrett hos Norsk Hjoresenter på Svanøy og innehar kompetansebevis for avlivning av oppdrettshjort i regi av Mattilsynet.

 

Dyrene blir avlivet i hegnet uten noen form for stress eller ukjente faktorer. Deretter fraktet inn på godkjent viltslakteri for godkjenning, mørning, partering og pakking.

Kjøttet vil bli solgt direkte til sluttforbruker fra vårt utsalgssted hjemme på gården.